WMO Global Ozone Research and Monitoring Project - Report № 45

Доклад четвертого совещания руководителей исследований в области озонового слоя, проводимых сторонами венской конвенции об охране озонового слоя


المنشئ
نشره
نُشر في
Женева
سنة النشر
1999
لغة المطبوع
الروسية
لغة (لغات) أخرى
العربية الصينية الإنكليزية الفرنسية الإسبانية
عدد الصفحات
~200 p.
النسق
ورقي
نوع المواد
كلمات مفتاحية
Global Ozone Research and Monitoring Project (GORMP)
العنوان والرقم التسلسلي
الموضوعات
الرابط الدائم